Resmi Kvkk Uzmanı

Haber Detayı

Kvkk İhlal Cezaları

Kvkk İhlal Cezaları

  KVKKnın Suçlar başlıklı 17. maddesi uyarınca TCKnın 135 ila 140.ıncı maddelerine atıfta bulunulmuştur. Bu maddelere göre suç teşkil eden ve cezaları aşağıdaki şekilde öngörülmüştür:

 • Kişisel verilerin kaydedilmesi – 1 yıldan 3 yıla
 • Özel nitelikli kişisel verilerin kaydedilmesi – 1.5 yıldan 4.5 yıla
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme – 2 yıldan 4 yıla
 • Verileri yok etmeme – 1 yıldan 2 yıla

 • kadar hapis cezası verilir.

  KVKKnın  Kabahatler başlıklı 18. maddesi uyarınca aşağıdaki yaptırımlar öngörülmüştür:

 • Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık halinde 5.000 ila 100.000 TL,
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılık halinde 15.000 ila 1.000.000 TL,
 • Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeme halinde 25.000 ila 1.000.000 TL,
 • Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket etme halinde 20.000 ila 1.000.000 TL idari para cezası.

 • KVKKnın 18. madde gerekçesinde, yukarıda belirtilmiş olan idari yaptırımların veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine uygulanacağı belirtilmiştir.
 • Şirketiniz veya İşyerinizce Kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişilere, kişisel verilenin işlenmesi kapsamında Kanunda belirtilen unsurları içerir bir aydınlatma yapmakla yükümlüsünüz. Aksi takdirde para cezasına muhatap kalabilirsiniz.
  KVKK nın 18. maddesi uyarınca aşağıdaki yaptırımlar öngörülmüştür: Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık 9.012 TL - 180.263 TL
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kural olarak kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaklanmıştır. Ancak eğer Kanunda yer alan işleme sebepleri bulunmakta ise açık rıza olmadan işleme faaliyeti gerçekleştirilebilir. Aksi durumda cezai ve idari yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple kişisel verilerin işlenmesi öncesinde gerekli aydınlatmayı yaparak, ilgili kişilerin açık rızasını almanız gerekmektedir.
  KVKK nın 18. maddesi uyarınca aşağıdaki yaptırımlar öngörülmüştür: Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılık 27.037 TL - 1.802.640 TL